Our Company
Jungle Gyms
Playground Equipment
Heavy Duty
Slides / Accessories
Prices & Ordering
Contact Us

About Us
Services
FAQ
Extra Information
Testimonials
Maintenance
Guarantee
Refurbishment
Articles
Related Services
Baby
Toddler
Kindergarden
Junior
Senior
Maxi
Super Maxi
Jumbo
Super Jumbo Collapsable Steel
Climbing Structures
Barrels
Tunnels
Balancing
Swings
See Saws
Rocking
Sport
Jungle Gyms
Slides
Slide Stands
See Saws
Swings
Steel Slides
Fibreglass Slides
Stands
Accessories
Price List
Rental Information
Specials
Delivery / Collection
Order Now!
Second Hand
Contact Details
Map to Factory

Klimrame

Klimrame vir geheel ontwikkeling

Opvoeders, ouers en kenners is dit eens dat klimrame uitstekende ontwikkelingswaarde inhou vir voorskoolse en jong laerskool kinders. Met die wye verskeidenheid klimrame wat beskikbaar is vanaf Jungle Gym World, word voorsiening gemaak vir elke ontwikkelingsfase van kinders.

Die opvoedkundige waardes sluit onder meer in:

 • Groot motoriese ontwikkeling
 • Bo-spier versterking
 • Middellyn kruising word aangemoedig
 • Bewuswording van die liggaam se middellyn
 • Hand, oog en voet koordinasie
 • Kreatiewe denke word gestimuleer
 • Groepspel ontwikkel sosiale en span vaardighede
 • Propbleem oplossing tegnieke word ontwikkel
 • Beperkte blootstelling aan sonlig verskaf Vitamien D en help die opbou van die liggaam se immuniteitstelsel
 • Die beweging stimuleer bloedvloei en suurstof na die brein wat nodig is vir goeie konsentrasie en geheue ontwikkeling
 • Verbeter die postuur van die kind
 • Genotvolle interaksie word bewerk met ouers en ander kinders
 • Wiskundige beginsels word vasgelê
 • Ideale omgewing om veiligheidsaspekte aan kinders te leer
 • Kognitiewe stimulasie
 • Geheelontwikkeling van die liggaam
 • Ruimtelike orientasie verskerping
 • Visuele persepsie en diepte bepaling ontwikkel
 • Bewuswording van die onderskeid tussen links en regs.

Daar is nog vele opvoedkundige voordele wat klimrame bied, maar die belangrikste aspek is dat kinders die geleentheid verkry om uitdagings te bowe te kom deur prettige aktwiteite.

Ons is dikwels daaraan skuldig dat ons kinders se spel te veel wil struktureer. Sielkundiges, arbeidsterapeute en opvoedkundige kenners beveel aan dat jong kinders ‘n minimum van ‘n half uur tot drie ure vryspel per dag moet hê.

In hierdie opsig is klimrame die ideale toerusting waar kinders op hulle eie tyd en manier die wêreld om hulle ontdek terwyl hulle speel-speel leer en fisies ontwikkel. Die pure pret van swaai en gly byvoorbeeld, skerp soveel belangrike vaardighede in wat met moeite in klasverband geleer word. Deur genoegsame geleentheid te bied vir ontdekkingstogte, groep en verbeeldingspel op die Jungle Gym World klimrame, word die klaswerk ook sommer makliker vir die jong kinders.

Sonder genoegsame groot motoriese ontwikkeling, sukkel jong leerders om te kan skryf, rigting te bepaal en te konsentreer. Dit is daarom van die uiterste belang dat voorskoolse kinders soveel moontlik geleentheid moet kry om vry rond te hardloop, te klim, skop, vang, gooi, kruip, hang, swaai, gly, balanseer en hulle verbeeldings te ontwikkel.

Die klimrame bied ook die geleentheid om deur getruktureerde spel, beurt afwagting, groep samewerking, leierskap vaardighede, empatie ontwikkeling ens. deur fisiese spel te ontwikkel. Kleuterskole nader daarom Jungle Gym World op ‘n gereelde basis om te help met die speelgrond uitleg vir optimale veilige spel. Ouers word ook uitgenooi om die Jungle Gym World konsultante te nader vir advies aangaande ouderdomsgeskikte apparatuur wat hulle begrotings, kind se ouderdom en behoeftes, asook beskikbare ruimte, in ag neem.

Die wye verskeidenheid van beskikbare klimrame sluit in:

 • Hoë gehalte staal en hout strukture wat ‘n minimum van een jaar waarborg dra teen roes, verwaardigingsfoute en versplintering.
 • Opvoubare klimraam wat geskik is vir klein ruimtes.
 • Klimrame vervaardig volgens die spesifieke behoeftes van die kliënt.
 • Allerlei fantasiespel strukture
 • Losstaande swaaie, glybane en sport apparatuur
 • ‘n Verskeidenheid items wat aangeskaf kan word om klouter strukture uit te brei soos handringe, klimnette, bandswaaie, plastiekswaaie, wipplanke, glypale, dromme, dakkies, pophuise ens.
 • ‘n Groot verskeidenheid van swaaie en rame.
 • Balanseer apparate en tonnels.

Jungle Gym World het reeds meer as ‘n dekade ondervinding in die ontwerp en vervaardiging van hoë gehalte speelgrond apparatuur en fokus op veiligheid, opvoedkundige waarde en bowenal, pret vir jong kinders. Die pragtige en kleurvolle strukture word gebou om die weer elemente te kan weerstaan en altyd deur ‘n veilige omgewing vir kinders te bied waarin hulle fisies kan ontwikkel.

Besoek die produkte katalogus blad van Jungle Gym World om die wye reeks klimrame te besigtig of maak ‘n afspraak met die skou kamer in Centurion waar u Saterdae die strukture kan besigtig. U kan ook intyds ‘n bestelling maak en verseker wees van uitstekende en flinke diens.